Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One [1.7GB]

Chưa phân loại
Mật khẩu giải nén mặc định: batgioistudio.com
Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One [1.7GB]

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One [1.7GB]

Afro Samurai 2: Revenge of Kuma Volume One giống như mọi game chặt chém khác sẽ đem đến cho bạn cảm giác vô cùng đã nhưng mà nhân  vật chính của chúng ta vô cùng bựa là một samurai đội cái mũ gấu bông trên đầu.

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One [1.7GB]

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One [1.7GB]

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One [1.7GB]

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One [1.7GB]

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One [1.7GB]

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One [1.7GB]

TRAILER

CẤU HÌNH

MINIMUM: 

 • OS: Windows 7 
 • Processor: 2 GHz processor 
 • Memory: 2 GB RAM 
 • Graphics: Intel HD3000, Nvidia GeForce GTX550 or equivalent 
 • DirectX: Version 11

RECOMMENDED: 

 • OS: Windows 7 
 • Processor: 3 GHz processor 
 • Memory: 3 GB RAM 
 • Graphics: NVIDIA® GeForce® GTX 650 ti 2GB ram or or ATI™ Radeon™ HD 6XXX or higher 
 • DirectX: Version 11

TẢI GAME

Link Game: Fshare

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

 1. Tải game
 2. Giải nén file bằng winrar hoặc mở bằng ultraiso đối với file iso
 3. Chạy setup.exe
 4. Coppy crack trong thư mục crack vào thư mục game