Age of Mythology Extended Edition: Tale of the Dragon [1.72GB]

Chưa phân loại
Mật khẩu giải nén mặc định: batgioistudio.com
Age of Mythology Extended Edition: Tale of the Dragon [1.72GB]

Age of Mythology Extended Edition: Tale of the Dragon [1.72GB]

Age of Mythology: Tale of the Dragon là phần mở rộng cuối cùng của Age of Mythology: Extended Edition được phát triển bởi Forgotten Empires và Skybox Labs. Một nền văn minh mới được bổ sung là Trung Hoa với 3 vị thần Nữ Oa, Phục Huy và Thần Nông. Với các đơn vị độc đáo của Trung Hoa như chiến binh đất nung, hổ trắng, Chu Ko Nu, mã cung thủ, bộ binh giáo mác bên cạnh 2 vị anh hùng là bất tử và nhà sư. Với Titan là Bàn Cổ (Pangu)

Age of Mythology Extended Edition: Tale of the Dragon [1.72GB]

Age of Mythology Extended Edition: Tale of the Dragon [1.72GB]

Age of Mythology Extended Edition: Tale of the Dragon [1.72GB]

Age of Mythology Extended Edition: Tale of the Dragon [1.72GB]

Age of Mythology Extended Edition: Tale of the Dragon [1.72GB]

Age of Mythology Extended Edition: Tale of the Dragon [1.72GB]

TRAILER

CẤU HÌNH

MINIMUM:

  • OS: Windows Vista, 7, 8.1+
  • Processor: 1.6 Ghz
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: Direct X 10+ Capable GPU
  • DirectX: Version 10
  • Sound Card: Direct X Compatible Sound Card
  • Additional Notes: GPU at least (Integrated HD 3000, 8600GT, etc)

RECOMMENDED:

  • OS: Windows 7, 8.1+
  • Processor: 2.6 Ghz
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: Direct X 11+
  • DirectX: Version 11
  • Additional Notes: GeForce 9800GTX, Radeon 4850+

TẢI GAME

Link Game: Fshare

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

 1. Tải game
 2. Giải nén file bằng winrar hoặc mở bằng ultraiso đối với file iso
 3. Chạy setup.exe
 4. Coppy crack trong thư mục crack vào thư mục game