Trong tốc độ đất hoang thiêu đốt là tất cả những gì quan trọng!

Apocalypse Rider là một trò chơi mô tô arcade VR, nơi bạn phải thắng thế trên những con đường đất hoang tốc độ cao, tránh giao thông thù địch và tiếp tục sống sót, tăng tốc và RIDING!

• 20 cấp độ adrenaline VR tinh khiết
• 5 xe máy có sẵn với hàng chục nâng cấp
• Môi trường thực tế ảo đầy đủ
• Hỗ trợ gamepad và bộ điều khiển chuyển động.

Video Hướng Dẫn (Giới Thiệu)

Facebook Comments