Bullshot [500 MB] [Crack Online]

Bullshot [500 MB] [Crack Online]

Chưa phân loại
Mật khẩu giải nén mặc định: batgioistudio.com

Cuộc phiêu lưu của một anh Trâu dũng mãnh. Đơn giản là vậy

Bullshot [500 MB] [Crack Online]

Bullshot [500 MB] [Crack Online]

Bullshot [500 MB] [Crack Online]

Bullshot [500 MB] [Crack Online]

Bullshot [500 MB] [Crack Online]

Bullshot [500 MB] [Crack Online]

CẤU HÌNH

MINIMUM:

  • OS: Windows 7/8/8.1/10
  • Processor: Intel/AMD Dual Core or similar
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: 1GB
  • Storage: 1500 MB available space

TẢI GAME

Link Game: FSHARE

Link Crack Online: FSHARE

HƯỚNG DẪN

Chơi offline

 1. Tải game
 2. Mở file iso bằng ultraiso hoặc giải nén bằng winrar
 3. Chạy setup.exe
 4. Coppy crack trong thư mục CRACK
 5. Play Game

Chơi Online

 1. Cài game offline ở trên
 2. Coppy crack online vào thư mục game
 3. Mở Steam
 4. Play Game