Crash Wheels – đua xe arcade với vật lý sát thương.
Mục tiêu – để đạt đến đích.

▪ 32 bài hát
▪ Mức kiểm tra sự cố

Video Hướng Dẫn (Giới Thiệu)

Facebook Comments