Mật khẩu giải nén mặc định: batgioistudio.com

GIỚI THIỆU

Dishonored [5,5 GB]

Dishonored [5,5 GB]

Dishonored Game of the Year Edition là collection của game đã đoạt hơn 100 giải thưởng 2012 Game of Year awards, Best Action Adventure Game at the 2012…Bộ sưu tập này bao gồm tất cả các nội dung bổ sung của nó Dunwall City Trials, The Knife of Dunwall, The Brigmore Witches và Void Walker’s Arsenal.

Dishonored [5,5 GB]

Dishonored [5,5 GB]

Dishonored [5,5 GB]

Dishonored [5,5 GB]

CẤU HÌNH

MINIMUM:

  • OS: Windows Vista / Windows 7
  • Processor: 3.0 GHz dual core or better
  • Memory: 3 GB system RAM
  • Hard Disk Space: 9 GB
  • Video Card: DirectX 9 compatible with 512 MB video RAM or better (NVIDIA GeForce GTX 460 / ATI Radeon HD 5850)
  • Sound: Windows compatible sound card

RECOMMENDED:

  • OS: Windows Vista / Windows 7 (enhanced for 64-bit OS)
  • Processor: 2.4 GHz quad core or better (enhanced for multi-core processors)
  • Memory: 4 GB system RAM
  • Hard Disk Space: 9 GB
  • Video Card: DirectX 9 compatible with 768 MB video RAM or better (NVIDIA GeForce GTX 460 / ATI Radeon HD 5850)
  • Sound: Windows compatible sound card

TẢI GAME

Link Game 1: FSHARE  (không dlc)

Link Game 2:FSHARE  (full dlc)

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

 1. Tải game
 2. Mở file iso bằng ultraiso hoặc giải nén
 3. Chạy setup.exe
 4. Coppy crack trong thư mục skidrow
 5. Play Game

VIDEO HƯỚNG DẪN