Dynasty Warriors Gundam 2 [3.3GB]

Chưa phân loại
Mật khẩu giải nén mặc định: batgioistudio.com
Dynasty Warriors Gundam 2 [3.3GB]

Dynasty Warriors Gundam 2 [3.3GB]

Dynasty Warriors: Gundam 2 là phần tiếp theo của Dynasty Warriors Gundam được phát triển bởi Koei và Omega Fore. Đó là danh sách được cập nhật, các cuộc tấn công thêm nhiều hơn cho nhân vật và cho phép nhân vật thí điểm ngay cả những đơn vị Mobile Suit.

Dynasty Warriors Gundam 2 [3.3GB]

Dynasty Warriors Gundam 2 [3.3GB]

Dynasty Warriors Gundam 2 [3.3GB]

Dynasty Warriors Gundam 2 [3.3GB]

Dynasty Warriors Gundam 2 [3.3GB]

Dynasty Warriors Gundam 2 [3.3GB]

Dynasty Warriors Gundam 2 [3.3GB]

Dynasty Warriors Gundam 2 [3.3GB]

TRAILER

https://youtu.be/sxMwc22B9Ew

CẤU HÌNH

GIẢ LẬP PS2

TẢI GAME

Link Game: FSHARE

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

  1. Tải game
  2. Giải nén file bằng winrar hoặc mở bằng ultraiso đối với file iso
  3. Chạy setup.exe
  4. Coppy crack trong thư mục crack vào thư mục game