THÔNG TIN GAME

Fallout New Vegas là game hành động nhập vai được phát triển bởi Obsidian Entertainment và do Bethesda Softworks phát hành. Fallout New Vegas diễn ra trong năm 2281, bốn năm sau các sự kiện của Fallout 3, và 204 năm sau cuộc chiến tranh vĩ đại của năm 2077. Fallout New Vegas Ultimate Edition bao gồm tất cả DLC của Fallout: New Vegas.

Fallout New Vegas Ultimate Edition 2010

Fallout New Vegas Ultimate EdFallout New Vegas Ultimate Edition 2010ition 2010

Fallout New Vegas Ultimate Edition 2010

Fallout New Vegas Ultimate Edition 2010

Fallout New Vegas Ultimate Edition 2010

Fallout New Vegas Ultimate Edition 2010

Fallout New Vegas Ultimate Edition 2010

Fallout New Vegas Ultimate Edition 2010

CẤU HÌNH

CẤU HÌNH TỐI THIỂU

Operating System: Windows XP / Vista / 7

Processor: Intel Dual Core 2.0 GHz or better
Memory: 2 GB of RAM
Graphic: Nvidia GeForce 6800, ATI 1300XT series or better
Hard Disk Space: 10 GB available

CẤU HÌNH ĐỀ NGHỊ

Operating System: Windows XP / Vista / 7

Processor: Intel Dual Core 2.0 GHz or better
Memory: 2 GB of RAM
Graphic: Nvidia GeForce 6800, ATI 1300XT series or better
Hard Disk Space: 10 GB available

Link

LINK 4SHARE:

http://4share.vn/f/3d09080b04050409/

Mật khẩu tải game mặc định: batgioistudio.com

HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT

Hướng Dẫn Cơ bản

  1. Tải Game
  2. Giải nén file bằng winrar hoặc mở bằng ultraiso đối với file iso
  3. Chạy setup.exe
  4. Coppy crack trong thư mục crack vào thư mục game
  5. DOWNLOAD NHANH TẠI:  GET LINKS
  6. Đưa link fshare 4share download game vào mục getlink để tăng tốc độ max speed.

Phát hiện lỗi link, die link vui lòng liên hệ email: [email protected] cá nhân để được update lại.

VIDEO

Mật khẩu giải nén mặc định: batgioistudio.com