THÔNG TIN GAME

Một kẻ thù hoàn toàn mới đe dọa vũ trụ Halo và chỉ có người duy nhất một thứ đứng lại là Armageddon và phi hành doàn dũng cảm trên tàu Spirit of Fire.
Halo Wars 2 là game chiến thuật thời gian thực với tốc độ rất nhanh. Hãy sẵn sàng dẫn dắt quân đội Spartans và Warthogs, Scorpions và các đơn vị thú vị khác vào cuộc chiến lớn hơn bao giờ hết

HALO WARS 2

HALO WARS 2

HALO WARS 2

HALO WARS 2

HALO WARS 2

HALO WARS 2

HALO WARS 2

HALO WARS 2

CẤU HÌNH

CẤU HÌNH TỐI THIỂU
 • Operating system: Windows 7/8/10
 • CPU: Intel i5-2500, AMD FX-4350
 • Memory: 6 GB RAM
 • Graphics hardware: Nvidia GeForce GTX 660, AMD Radeon HD 7750Intel HD 520; 2 GB RAM; DirectX 12 API, Hardware Feature Level 12
CẤU HÌNH ĐỀ NGHỊ
 • Operating system: Windows 7/8/10
 • CPU: Intel i5-2500, AMD FX-4350
 • Memory: 6 GB RAM
 • Graphics hardware: Nvidia GeForce GTX 660, AMD Radeon HD 7750Intel HD 520; 2 GB RAM; DirectX 12 API, Hardware Feature Level 12

Link

LINK FSHARE:

https://www.fshare.vn/folder/KXM3BYPA4FHV

LINK STEAMWORK FIX:

http://4share.vn/d/655051535c565554

Mật khẩu tải game mặc định: batgioistudio.com

HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT

Hướng Dẫn Cơ bản

 1. Tải Game
 2. Giải nén file bằng winrar hoặc mở bằng ultraiso đối với file iso
 3. Chạy setup.exe
 4. Coppy crack trong thư mục crack vào thư mục game
 5. DOWNLOAD NHANH TẠI:  GET LINKS
 6. Đưa link fshare 4share download game vào mục getlink để tăng tốc độ max speed.

Liên hệ hỗ trợ khi có vấn đề ( link die or tutorials instill game ): [email protected] or [email protected]

Có bất kì lỗi hoặc theo key crack game hãy liên hệ email phía trên kèm link để được update thêm nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc dòng này.

VIDEO

Mật khẩu giải nén mặc định: batgioistudio.com