THÔNG TIN GAME

Just another mission, or so you thought… until aliens from another dimension start invading Earth before a scientist with a crowbar hospitalizes you after wiping out your entire squad. Just when you thought you were finished, a man with a briefcase offers you the chance for another beginning.

CẤU HÌNH

CẤU HÌNH TỐI THIỂU
 • OS: Windows® 10/8/7/Vista or Greater
 • Processor: Intel® Core™ 2 Duo E6600 or AMD Phenom™ X3 8750 processor or better
 • Memory: 4 GB RAM
 • Graphics: 1 GB Dedicated Video Card or Greater
 • Storage: 40 GB available space
CẤU HÌNH ĐỀ NGHỊ
  • Memory: 8 GB RAM
  • Graphics: 2 GB Dedicated Video Card or Greater
  • Storage: 40 GB available space

Link

LINK GOOGLE DRIVE:

https://fnote.me/notes/128a5c

LINK MEGA:

https://fnote.me/notes/6cf306

LINK UPDATE 1:

https://fnote.me/notes/5853e3

LINK UPDATE 2:

https://drive.google.com/file/d/15mcW7CydetyNSioWL2lvI-JV8ohX4HnX/view

LINK :
Mật khẩu tải game mặc định: batgioistudio.com

HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT

1. Tải Game
2. Giải nén file bằng Winrar hoặc mở bằng Ultraiso đối với file .iso (xem hướng dẫn sử dụng phần mềm Ultraiso TẠI ĐÂY)
3. Chạy file setup.exe hoặc biểu tượng game để cài game
4. Coppy các file Crack trong thư mục Crack vào thư mục game – Ghi đè lên file có sẵn (Tùy trường hợp, nếu có thì làm thêm bước này)

5. Tải tiếp 2 file update rồi cài vào game
6. Chơi game

Hướng dẫn tải game ở Google Drive khi đã quá giới hạn tải: xem TẠI ĐÂY
Phần mềm MegaDownloader giúp download file ở link MEGA nhanh hơn: Download và cách sử dụng phần mềm

Phát hiện lỗi link hay file game xin vui lòng liên hệ email cá nhân: [email protected] để khắc phục kịp thời. (Nếu hỏi pass giải nén file thì sử dụng: batgioistudio.com hoặc igg-games.com)

Mật khẩu giải nén mặc định: batgioistudio.com