James Cameron’s Avatar The Game

Chưa phân loại
Mật khẩu giải nén mặc định: batgioistudio.com
James Cameron's Avatar The Game

James Cameron’s Avatar The Game

Avatar của James Cameron: The Game lấy bối cảnh hai năm trước các sự kiện trong phim. Trong game, người chơi sẽ vào vai trò củaLance Corporal Able Ryder, một SecOps tín hiệu chuyên gia người đến trên thế giới xa xôi Pandora, tay chọn để tham gia vào chương trình Avatar, một chút sáng kiến khoa học đã biết đưa ra bởi cácRDA, đó là khai thác mỏ Pandora khoáng sản quý hiếm. Ryder học thí điểm của riêng mình avatar, một lai của con người DNA và các loài bản địa của Pandora, các Na’vi. Như Ryder liên tục vào rừng Pandoran, anh đã biết thêm về nhiều sinh vật của Pandora, người Na’vi, và cuộc đấu tranh của họ với Tổng công ty để tiết kiệm Pandora. Tại các điểm nóng của cuộc xung đột này, Ryder phải quyết định nơi lòng trung thực của mình dối với một trong hai RDA, hoặc những người Na’vi

James Cameron's Avatar The Game

James Cameron’s Avatar The Game

James Cameron's Avatar The Game

James Cameron’s Avatar The Game

James Cameron's Avatar The Game

James Cameron’s Avatar The Game

James Cameron's Avatar The Game

James Cameron’s Avatar The Game

TRAILER

CẤU HÌNH

Operating system: Windows XP / Vista / 7/8 / 8.1
Processor: 3 Ghz Intel Pentium D 830 AMD Athlon 64 X2 3800 + or better
Memory: 1 GB
Video card: NVidia 6800 or ATI X1650 or better 256 MB DirectX 10.0-compliant video card or DirectX 9.0c
Free space on hard disk: 4 GB

TẢI GAME

Link Game: FSHARE

Tắt All diệt virus trước khi cài nhé.Cài xong nó sẽ có file keygen nằm ở Desktop lấy key rùi điền vào

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

  1. Tải game
  2. Giải nén file bằng winrar hoặc mở bằng ultraiso đối với file iso
  3. Chạy setup.exe
  4. Coppy crack trong thư mục crack vào thư mục game