Năm ngoái là một trò chơi hành động bất đối xứng nhiều người chơi 5 vs 1, trong đó 5 người chơi như một nhóm thanh thiếu niên, chẳng hạn như Jock, Nerd hoặc Cô gái nổi tiếng, và phải sống sót trước một người chơi đang chơi là Kẻ giết người. Nghe có vẻ quen? Không quá nhanh. Mỗi khi Kẻ giết người chết, chúng trở lại như một Kẻ giết người mới, với những khả năng khác nhau và Kẻ sống sót phải thích nghi và làm việc cùng nhau nếu chúng muốn trốn thoát bằng mạng sống.

Video Hướng Dẫn (Giới Thiệu)