MEDAL OF HONOR: WARFIGHTER [15.1GB]

Chưa phân loại
Mật khẩu giải nén mặc định: batgioistudio.com
MEDAL OF HONOR: WARFIGHTER [15.1GB]

MEDAL OF HONOR: WARFIGHTER [15.1GB]

Medal of Honor: Warfighter là phần tiếp theo của bản Medal of Honor (2010). Cốt truyện trong Medal Of Honor Warfighter dựa trên những sự kiện thực tế được viết dựa trên chính những hồi ức của các cựu quân nhân trong biệt đội Tier 1 khi họ đang làm nhiệm vụ.

MEDAL OF HONOR: WARFIGHTER [15.1GB]

MEDAL OF HONOR: WARFIGHTER [15.1GB]

MEDAL OF HONOR: WARFIGHTER [15.1GB]

MEDAL OF HONOR: WARFIGHTER [15.1GB]

MEDAL OF HONOR: WARFIGHTER [15.1GB]

MEDAL OF HONOR: WARFIGHTER [15.1GB]

TRAILER

CẤU HÌNH

MINIMUM

 • OS Windows Vista
 • CPU Intel Core 2 Duo 2.4GHz / Athlon X2 2.7GHz
 • RAM At least 2 GB
 • Disc Drive CD/DVD ROM drive (required for installation only)
 • Hard Drive At least 20GB of free space
 • Graphics card NVidia 8800 GTS 512 MB VRAM or better / ATI Radeon 3870 512 MB VRAM
 • DirectX DirectX 10.1 compatible
 • Graphics memory 512 MB or better
 • Online Connection Requirements 1 MB DSL KBPS or faster Internet Connection

RECOMMENDED

 • OS Windows 7
 • CPU Intel Core 2 Quad 3GHz / AMD Phenom II X4 3GHz
 • RAM At least 4 GB
 • Disc Drive CD/DVD ROM drive (required for installation only)
 • Hard Drive At least 20GB of free space
 • Graphics card NVidia GTX 560 1024 MB VRAM or better / ATI Radeon 6950 1024 MB VRAM
 • DirectX DirectX 11 compatible
 • Graphics memory 1024 MB or better
 • Online Connection Requirements 1 MB DSL KBPS or faster Internet Connection
 • Input Keyboard and Mouse

TẢI GAME

Link Game: FSHARE

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

 1. Tải game
 2. Giải nén file bằng winrar hoặc mở bằng ultraiso đối với file iso
 3. Chạy setup.exe
 4. Coppy crack trong thư mục crack vào thư mục game