THÔNG TIN GAME

Ném …cứt để chiến thắng!

Trong Muddy Heights 2 bạn sẽ vào vai một người ăn quá nhiều và cần phải “giải sầu” bằng mọi giá. Hãy ném …cứt từ trên cao xuống dưới đường vào mọi người và các phương tiện qua lại để ghi điểm. Hoàn thành mục tiêu của các bài chơi để kiếm tiền mua thêm đồ ăn…

CẤU HÌNH

CẤU HÌNH TỐI THIỂU
  • OS: Windows 7
  • Processor: Intel Core2 Duo or better
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: DirectX9 compatible graphics card
  • DirectX: Version 9.0
  • Storage: 200 MB available space
CẤU HÌNH ĐỀ NGHỊ

Link

LINK GOOGLE DRIVE:

https://drive.google.com/open?id=1emQcXJqcMl8RjYWblPfdMPxrY_OfT4QS

LINK 4SHARE:

http://4share.vn/f/2e1a171c1c161f17/Muddy.Heights.2.v1.0.1.rar

LINK :
Mật khẩu tải game mặc định: batgioistudio.com
Mật khẩu giải nén mặc định: batgioistudio.com