THÔNG TIN GAME

“Nono’s Magic General Shop” is a collecting tycoon game.You will play as “Nono”, a 16-year-old girl who helps out at grandma’s magic general shop. Come and help Nono run the business!You will develop all kinds of products to achieve the ultimate goal – Become the most popular magic generl shop in town!

CẤU HÌNH

CẤU HÌNH TỐI THIỂU
  • OS: Windows 7 or above
  • Processor: 1.2 GHz Pentium 4
  • Memory: 512 MB RAM
  • DirectX: Version 9.0
  • Storage: 500 MB available space
CẤU HÌNH ĐỀ NGHỊ
  • OS: Windows 10

Link

LINK GOOGLE DRIVE:

https://drive.google.com/file/d/17XLcYM5eI8n7h6IXIM4AYluLswkCQU4A/view

LINK MEGA:

https://mega.nz/#!mepA2KAa!HTuNmXdBRuHPwxMbF-o8n1m_ZsfU_1vN-b74nVn7Lss

LINK :
Mật khẩu tải game mặc định: batgioistudio.com

HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT

1. Tải Game
2. Giải nén file bằng Winrar hoặc mở bằng Ultraiso đối với file .iso (xem hướng dẫn sử dụng phần mềm Ultraiso TẠI ĐÂY)
3. Chạy file setup.exe hoặc biểu tượng game để cài game
4. Coppy các file Crack trong thư mục Crack vào thư mục game – Ghi đè lên file có sẵn (Tùy trường hợp, nếu có thì làm thêm bước này)
5. Chơi game

Hướng dẫn tải game ở Google Drive khi đã quá giới hạn tải: xem TẠI ĐÂY
Phần mềm MegaDownloader giúp download file ở link MEGA nhanh hơn: Download và cách sử dụng phần mềm

Phát hiện lỗi link hay file game xin vui lòng liên hệ email cá nhân: [email protected] để khắc phục kịp thời. (Nếu hỏi pass giải nén file thì sử dụng: batgioistudio.com hoặc igg-games.com)

Mật khẩu giải nén mặc định: batgioistudio.com