Oxygen Not Included [1.0GB]

Chưa phân loại
Mật khẩu giải nén mặc định: batgioistudio.com
Oxygen Not Included [1.0GB]

Oxygen Not Included [1.0GB]

Oxygen not included là game mô phỏng không gian. Quản lý mọi người giúp họ đào, xây dựng và duy trì cơ sở của mình dưới lòng đất

Oxygen Not Included [1.0GB]

Oxygen Not Included [1.0GB]

Oxygen Not Included [1.0GB]

Oxygen Not Included [1.0GB]

Oxygen Not Included [1.0GB]

Oxygen Not Included [1.0GB]

Oxygen Not Included [1.0GB]

Oxygen Not Included [1.0GB]

TRAILER

CẤU HÌNH

Minumum:

  • OS: Windows 7
  • Processor: Dual Core 2 GHz
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: Intel HD 4600 (AMD or NVIDIA equivalent)
  • DirectX: Version 11
  • Storage: 2 GB available space

TẢI GAME

Link Game: FSHARE

Link việt hóa : việt hóa

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

  1. Tải game
  2. Giải nén file bằng winrar hoặc mở bằng ultraiso đối với file iso
  3. Chạy setup.exe
  4. Coppy crack trong thư mục crack vào thư mục game