State of Decay: Year-One Survival Edition [2.9GB]

Chưa phân loại
Mật khẩu giải nén mặc định: batgioistudio.com
State of Decay: Year-One Survival Edition [2.9GB]

State of Decay: Year-One Survival Edition [2.9GB]

State of Decay Year One Survival Edition là bản làm lại của game hành động lấy đề tài zombie danh tiếng State of Decay. Game sẽ bao gồm game chính State of Decay và các bản mở rộng Breakdown và Lifeline.

State of Decay: Year-One Survival Edition [2.9GB]

State of Decay: Year-One Survival Edition [2.9GB]

State of Decay: Year-One Survival Edition [2.9GB]

State of Decay: Year-One Survival Edition [2.9GB]

State of Decay: Year-One Survival Edition [2.9GB]

State of Decay: Year-One Survival Edition [2.9GB]

State of Decay: Year-One Survival Edition [2.9GB]

State of Decay: Year-One Survival Edition [2.9GB]

TRAILER

CẤU HÌNH

Minimum:

OS: Windows 7
Processor: Intel Core 2 Duo E6600 / Athlon X64 3400
Memory: 4 GB RAM
Graphics: GeForce GTX 470 / Radeon HD 5850 / Intel HD 4000
DirectX: Version 11
Hard Drive: 4158 MB available space

Recommended:

OS: Windows 7 / Windows 8
Processor: Intel Core i5-750 / AMD Athlon X4 760K
Memory: 8 GB RAM
Graphics: GeForce GTX 560 / Radeon HD 7770
DirectX: Version 11
Hard Drive: 4200 MB available space 

TẢI GAME

Link Game: Fshare

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

  1. Tải game
  2. Giải nén file bằng winrar hoặc mở bằng ultraiso đối với file iso
  3. Chạy setup.exe
  4. Coppy crack trong thư mục crack vào thư mục game