Steel Division Normandy 44 [21.1GB]

Chưa phân loại
Mật khẩu giải nén mặc định: batgioistudio.com
Steel Division Normandy 44 [21.1GB]

Steel Division Normandy 44 [21.1GB]

Steel Division Normandy 44  là game Chiến thuật Thời gian Thực Tactics (RTS), cho phép các bạn tham gia vào cuộc chiến tại Normandy vào năm 1944. Game có một danh sách chi tiết quân đội, xe tăng, và xe cơ giới khác chính xác với  lịch sử Thế chiến II. Các bạn có thể kiểm soát các đơn vị quân sự huyền thoại từ sáu quốc gia khác nhau, chẳng hạn như Phi đội dù 101 của Mỹ, binh đoàn Thiết giáp số 21 của Đức hoặc Sư đoàn 3 Canada, trong cuộc chiến Normandy năm 1944.

Steel Division Normandy 44 [21.1GB]

Steel Division Normandy 44 [21.1GB]

Steel Division Normandy 44 [21.1GB]

Steel Division Normandy 44 [21.1GB]

Steel Division Normandy 44 [21.1GB]

Steel Division Normandy 44 [21.1GB]

Steel Division Normandy 44 [21.1GB]

Steel Division Normandy 44 [21.1GB]

TRAILER

CẤU HÌNH

MINIMUM:

 • OS: 64-bit Windows 10 / 8.1 / 7 with Service Pack 1
 • Processor: Intel Core i3-2100 (3.1 GHz) or equivalent
 • Memory: 3 GB RAM
 • Graphics: 1 GB AMD 5570 or nVidia 450
 • DirectX: Version 11
 • Network: Broadband Internet connection
 • Storage: 32 GB available space
 • Sound Card: DirectX Compatible Sound Card

RECOMMENDED:

 • OS: 64-bit Windows 10 / 8.1 / 7 with Service Pack 1
 • Processor: Intel i5-2300 or equivalent
 • Memory: 4 GB RAM
 • Graphics: 2GB AMD 7970 or nVidia 770 or greater
 • DirectX: Version 11
 • Network: Broadband Internet connection
 • Storage: 32 GB available space
 • Sound Card: DirectX Compatible Sound Card

TẢI GAME

Link Game: FSHARE

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

 1. Tải game
 2. Giải nén file bằng winrar hoặc mở bằng ultraiso đối với file iso
 3. Chạy setup.exe
 4. Coppy crack trong thư mục crack vào thư mục game