Nhảy thẳng vào việc quản lý các hành tinh của riêng bạn khi bạn hướng dẫn một nền văn minh qua các thời đại. Trở thành đế chế cuối cùng trong Đại học, một giống mới của Trò chơi Thần được phát triển bởi Crytivo.

Video Hướng Dẫn (Giới Thiệu)