THIEF MASTER 2014 [22.2GB]

Chưa phân loại
Mật khẩu giải nén mặc định: batgioistudio.com
THIEF MASTER 2014 [22.2GB]

THIEF MASTER 2014 [22.2GB]

Garrett, THE MASTER Thief, bước ra khỏi bóng tối vào Thành phố. Trong nơi nguy hiểm này, nơi Watch Baron’s Watch lan truyền ra làn sóng sợ hãi và áp bức, kỹ năng của anh ta là những thứ duy nhất anh ta có thể tin tưởng. Ngay cả những người dân thận trọng nhất cũng như những tài sản bảo vệ tốt nhất của họ không an toàn trước tầm tay của họ. Khi cuộc nổi dậy xuất hiện, Garrett thấy mình vướng vào các lớp mâu thuẫn đang gia tăng. Chì bởi Orion, tiếng nói của người dân, các công dân bị mất việc sẽ làm mọi thứ họ có thể để đòi lại Thành phố từ sự nắm bắt của Baron. Cuộc cách mạng là không thể tránh khỏi. Nếu Garrett không dính líu, đường phố sẽ đỏ bừng vì máu và thành phố sẽ xé toạc ra.

Garrett chưa bao giờ trả giá cho bất cứ thứ gì … cho đến bây giờ.

THIEF MASTER 2014 [22.2GB]

THIEF MASTER 2014 [22.2GB]

THIEF MASTER 2014 [22.2GB]

THIEF MASTER 2014 [22.2GB]

THIEF MASTER 2014 [22.2GB]

THIEF MASTER 2014 [22.2GB]

THIEF MASTER 2014 [22.2GB]

THIEF MASTER 2014 [22.2GB]

TRAILER

CẤU HÌNH

Minimum:

  • OS: Windows Vista with Platform Update for Windows Vista
  • Processor: High-Performance Dual Core CPU or Quad Core CPU
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: AMD Radeon 4800 series / Nvidia GTS 250
  • DirectX: Version 10
  • Storage: 20 GB available space
Recommended:

  • OS: Windows 7, Windows 8
  • Processor: AMD FX 8000 series or better / Intel Quad i7 Core CPU
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: AMD Radeon HD R9 series or better / Nvdia GTX 660 series or better
  • DirectX: Version 11
  • Storage: 20 GB available space

TẢI GAME

Link Game:FSHARE

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

 1. Tải game
 2. Giải nén file bằng winrar hoặc mở bằng ultraiso đối với file iso
 3. Chạy setup.exe
 4. Coppy crack trong thư mục crack vào thư mục game