Tomb Raider 2014 là game hành động phiêu lưu được xuất bản bởi Square Enix. Tomb Raider Game of the Year Edition và Tomb Raider Definitive Edition là bản tái phát hành có chứa tất cả các tính năng và DLC.

Tomb Raider

DLC và update:
Tomb Raider: Scavenger Scout
Tomb Raider: Shanty Town
Tomb Raider: Scavenger Executioner
Tomb Raider: Scavenger Bandit
Tomb Raider: Fisherman
Tomb Raider: Silverballer
Tomb Raider: Agency SPS 12
Tomb Raider: HX AP-15
Tomb Raider: JAGD P22G
Tomb Raider: M590 12ga
Tomb Raider: STG 58 Elite
Tomb Raider: Animal Instinct
Tomb Raider: Agility Skill
Tomb Raider: Headshot Reticule
Tomb Raider: Pistol Burst
Tomb Raider: Pistol Silencer
Tomb Raider: Hunter Skin
Tomb Raider: Aviatrix Skin
Tomb Raider: Guerilla Skin
Tomb Raider: Mountaineer Skin
Tomb Raider: Caves and Cliffs Multiplayer Map Pack
Tomb Raider: Tomb of the Lost Adventurer
Tomb Raider: Shipwrecked Multiplayer Map Pack
Tomb Raider: 1939 Multiplayer Map Pack
Tomb Raider: Demolition Skin
Tomb Raider: Sure-Shot Skin

Hình ảnh có liên quan

Hình ảnh có liên quan

 

Comments are closed.