Tổng hợp phần mềm hổ trợ chơi game

Ở bài viết này mình sẽ tổng hợp và tóm tắt toàn bộ các phần mềm cần thiết để chơi game và cài đặt game. DIRECT X Có 2 link là link offline và online tức là 1 bản cài và 1 bản tự động tải từ máy chủ microsoft. Khuyên các bạn sử dụng … Đọc tiếp Tổng hợp phần mềm hổ trợ chơi game