Tự động rời nhóm facebook cực nhanh

Mật khẩu giải nén mặc định: batgioistudio.com

banner_facebook

Các bạn thường xuyên bị bạn bè của mình thêm vào nhóm (group) trên facebook, bực bội và ức chế những lúc như vậy cần lắm 1 cách để rời nhóm nhanh chóng. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn 1 cách dể dàng mà không bị dính virus nào.

Tiện ích cần thiết:

 • Link Firefox: FIREFOX
 • Code auto rời nhóm:

  TAB CLOSEALLOTHERS
  SET !LOOP -9999999
  SET !EXTRACT_TEST_POPUP NO
  SET !TIMEOUT_PAGE 10
  SET !ERRORIGNORE YES
  SET !TIMEOUT_STEP 0.1
  URL GOTO=https://www.facebook.com/groups/?category=invited
  TAG POS=1 TYPE=A ATTR=TXT:Rời<SP>khỏi<SP>nhóm
  SET !VAR1 EVAL(“var a='{{!EXTRACT}}’; var arr=a.split(‘ModulePopup(‘); var arr2=arr[1].split(‘,’); arr2[0];”)
  TAG POS=1 TYPE=A ATTR=ONCLICK:ModulePopup({{!VAR1}}*
  TAG POS=1 TYPE=BUTTON FORM=ID:u_* ATTR=NAME:confirmed
  WAIT SECONDS=1

VIDEO HƯỚNG DẪN