Một bộ lạc man rợ của những sinh vật giống như chuột đang tìm cách phá hủy thế giới Antaloor. Với chỉ một vài ngày ngắn còn lại trước khi kế hoạch hiểm ác của họ là hoàn tất, các anh hùng phải hành động nhanh chóng và đánh bại cái ác mới này trước khi ánh sáng của Antaloor bị dập tắt! Hãy lắp ráp đồng minh của bạn – cả những người bạn cũ và nhân vật mới – và ngăn chặn mối đe dọa này.

Video Hướng Dẫn (Giới Thiệu)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here