THÔNG TIN GAME

Nhân vật chính là một người thợ săn đi tìm các di tích cổ. Một hôm, ông đặt ra kế hoạch tìm kiếm một gương huyền thoại đã mất tích từ lâu, mà lực lượng tuyệt vời và ác tuyệt vời như vậy, và giữ bí mật của một vật ma thuật như vậy. Bạn có cơ hội để biết đâu là một tấm gương, nhưng phải cẩn thận, cái ác đang chờ đợi bạn bất cứ lúc nào.

CẤU HÌNH

CẤU HÌNH TỐI THIỂU
 • OS: Windows 7/Vista/XP PC (32 or 64 bit)
 • Processor: Dual Core 2.0GHz or equivalent processor
 • Memory: 2 GB RAM
 • Graphics: Direct X 9.0c compliant video card with 512 MB of RAM
 • DirectX: Version 9.0c
 • Storage: 2 GB available space
 • Sound Card: DirectX compatible sound card
CẤU HÌNH ĐỀ NGHỊ
 • OS: Windows 7/Vista/XP PC (32 or 64 bit)
 • Processor: Quad-core Intel or AMD CPU
 • Memory: 4 GB RAM
 • Graphics: DirectX 9.0c compatible NVIDIA or AMD ATI video card with 1GB of RAM
 • DirectX: Version 9.0c
 • Storage: 2 GB available space
 • Sound Card: DirectX compatible sound card

Link

LINK FSHARE:

https://www.fshare.vn/file/YN39RQ5AM37JS51F

Mật khẩu tải game mặc định: batgioistudio.com

HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT

Chạy file setup để cài game

Mật khẩu giải nén mặc định: batgioistudio.com