Tương lai đã đến. Bạn sẽ nghĩ rằng điều đó có nghĩa là đỉnh cao của sự tiến bộ và khoa học, nhưng không. Sau khi dịch bệnh lan rộng khắp thế giới vào năm 2022, 95% toàn bộ dân số đã biến thành những sinh vật khủng khiếp mà không có bất kỳ giá trị đạo đức hay nhân loại nào và bắt đầu săn lùng mọi thứ di chuyển. Hành tinh trở nên trống rỗng.

Video Hướng Dẫn (Giới Thiệu)