ĐÂY LÀ ACC FSHARE VIP DÀNH CHO MEMBER BÁT GIỚI STUDIO. YÊU CẦU KHÔNG ĐỔI MẬT KHẨU
Khi game đã bắt đầu tải thì các bạn có thể đăng xuất tài khoản fshare để tránh sung đột.

NẾU MẬT KHẨU BỊ LỖI BÁO NGAY CHO ADMIN QUA FANPAGE

TÀI KHOẢN FSHARE 1

Tên Đăng Nhập: batgioistudio1@gmail.com

Mật khẩu: batgioistudio.com

Khi game đã bắt đầu tải thì các bạn có thể đăng xuất (thoát khỏi) tài khoản fshare để tránh sung đột.
TÀI KHOẢN 4SHARE

Tên Đăng Nhập: s0969484241

Mật Khẩu: batgioistudio.com

TÀI KHOẢN FSHARE 2

Tên Đăng Nhập: batgioistudio2@gmail.com

Mật khẩu: batgioistudio.com

Khi game đã bắt đầu tải thì các bạn có thể đăng xuất (thoát khỏi) tài khoản fshare để tránh sung đột.
TÀI KHOẢN FSHARE 3

Tên Đăng Nhập: batgioistudio4@gmail.com

Mật khẩu: batgioistudio.com

Khi game đã bắt đầu tải thì các bạn có thể đăng xuất (thoát khỏi) tài khoản fshare để tránh sung đột.

NẾU TÀI KHOẢN BỊ LỖI HÃY THÔNG BÁO ĐẾN ADMIN BẰNG NÚT BÊN DƯỚI