Cảnh báo lừa đảo

Mật khẩu giải nén mặc định: batgioistudio.com

Hiện nay bên mình nhận được nhiều thông tin liên hệ fanpage Bát Giới Studiol liên quan việc bán phần mềm. Bên mình khẳng định không mua bán phần mềm hay sử dụng tên Bát Giới Studio để bán hàng. Hiện tại có rất nhiều thành phần sử dụng tên của bên mình để kinh doanh trái phép. Những fanpage đó không phải của bên mình và bên mình đã ngưng hoạt động từ lâu không upload game mới hay phát triển thêm. Anh em hãy cẩn thận trước khi mua bán vì những thành phần lợi dụng thương hiệu của người khác để mua bán chắc chắn đa phần lừa đảo. Đã có rất nhiều vụ sử dụng tên giả để bán hàng trục lợi.

Fanpage Bát Giới Studio như hình bên dưới thêm chử ‘o’ liên tục tạo ra nhiều fanpage để bán hàng trục lợi dưới tên bên mình nhiều người đã liên hệ hỏi mình, nên mình xin khẳng định:

BÁT GIỚI STUDIO KHÔNG BÁN HÀNG VÀ HIỆN TẠI KHÔNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DƯỚI BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO.