CÁC TRANG GET LINK

Ngoài Get link đã hổ trợ trên website thì có thêm nhiều trang web get link khác

getlink.vaphim.com

Đường dẫn website: http://getlink.vaphim.com/

Các host hổ trợ: FSHARE

Dung lượng tối đa download mỗi ngày: Không giới hạn

Quảng cáo: không quảng cáo

hungsexy-official.net

Đường dẫn website: https://hungsexy-official.net/@Get-Link-Fshare/

Các host hổ trợ: Fshare, 4share

Dung lượng tối đa download mỗi ngày: Không giới hạn

Quảng cáo: Không quảng cáo.

247leech.com

Đường dẫn website: http://247leech.com/

Các host hổ trợ: Fshare, 4share

Dung lượng tối đa mỗi ngày: Không giới hạn

Quảng cáo: Không quảng cáo.

GET LINK FSHARE

Đường dẫn website: http://247leech.com/

Các host hổ trợ: Fshare

Dung lượng tối đa mỗi ngày: Không giới hạn

Quảng cáo: Không quảng cáo.