THÔNG TIN GAME

Multiplayer action game in the entourage of the Second World War with total destruction of the environment. Complete freedom of action. Do anything and anywhere. Build defense, demolish enemy towns, control any vehicle which you will see on your way or create.

CẤU HÌNH

CẤU HÌNH TỐI THIỂU
 • OS: Windows 7/8/10 32-bit
 • Processor: Intel or AMD processor, 2.5 GHz or faster
 • Memory: 4096 MB RAM
 • Graphics: NVIDIA GeForce 470 GTX or AMD Radeon 6870 HD series card or higher
 • DirectX: Version 11
 • Network: Broadband Internet connection
 • Storage: 3000 MB available space
CẤU HÌNH ĐỀ NGHỊ
 • OS: Windows 7/8/10 64-bit
 • Processor: Quad-core Intel or AMD processor, 3 GHz or faster
 • Memory: 8192 MB RAM
 • Graphics: NVIDIA GeForce 1050 GTX or AMD Radeon RX560 series card or higher
 • DirectX: Version 11
 • Network: Broadband Internet connection
 • Storage: 3000 MB available space

Link

LINK GOOGLE DRIVE:
LINK MEGA:
LINK :
Mật khẩu tải game mặc định: batgioistudio.com

HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT

1. Tải Game
2. Giải nén file bằng Winrar hoặc mở bằng Ultraiso đối với file .iso (xem hướng dẫn sử dụng phần mềm Ultraiso TẠI ĐÂY
3. Chạy file setup.exe hoặc biểu tượng game để cài game
4. Coppy các file Crack trong thư mục Crack vào thư mục game – Ghi đè lên file có sẵn (Tùy trường hợp, nếu có thì làm thêm bước này)
5. Chơi game

Hướng dẫn tải game ở Google Drive khi đã quá giới hạn tải: xem TẠI ĐÂY
Phần mềm MegaDownloader giúp download file ở link MEGA nhanh hơn: DOWNLOAD và cách sử dụng phần mềm

Phát hiện lỗi link hay file game xin vui lòng liên hệ email cá nhân: [email protected] để khắc phục kịp thời. (Nếu hỏi pass giải nén file thì sử dụng: batgioistudio.comhoặc igg-games.com)

Mật khẩu giải nén mặc định: batgioistudio.com