Trong Bow to Blood, bạn sẽ cạnh tranh để trở thành Champion of the Arena, vì Overseers khó hiểu của nó kiểm tra bạn và những người thách đấu của bạn trong một chương trình thực tế chiến thắng tất cả.
NHẬN MỆNH LỆNH

Đứng ở cầu của chiếc khinh khí cầu hùng mạnh của bạn, điều khiển tàu của bạn và bắn đại bác của bạn. Một loạt các đối thủ sẽ khiến bạn bận rộn khi bạn sử dụng chiến thuật chia giây để luôn đứng đầu trong mỗi tình huống mới. Tàu của bạn cũng được trang bị một loạt các vũ khí mạnh mẽ, mỗi loại có đặc sản riêng.

Video Hướng Dẫn (Giới Thiệu)

Facebook Comments