7 cô gái đã tụ tập trong ngọn lửa địa ngục. Những cô gái này, được gọi là “Delinquents”, bị nhiễm bởi DNA hình sự của họ. Một cuộc phục hồi đặc biệt đã được chuẩn bị cho những cô gái này: “Chương trình cải cách”. Mục tiêu của chương trình này là để các cô gái leo lên tầng cao nhất của ngọn tháp. Nếu họ làm, tội lỗi của họ sẽ được chuộc tội, và họ có thể được hồi sinh trở lại thế giới sinh tử.

Là người hướng dẫn chương trình, nhiệm vụ của bạn là hướng dẫn 7 cô gái đến đỉnh ngọn tháp. Tuy nhiên, những cô gái này rất độc đáo! Mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ như kế hoạch?

 

Video Hướng Dẫn (Giới Thiệu)

Facebook Comments