Số phận của thế giới nằm trong tay bạn. Kẻ thù mới và cũ đe dọa hòa bình bạn đã làm việc rất chăm chỉ để đạt được 24 năm trước. Tìm kiếm của bạn cho Alpha Ceph tiếp tục, nhưng lần này bạn cũng sẽ cần phải vạch trần sự thật đằng sau C.E.L.L. tập đoàn. Nó sẽ không được dễ dàng, nhưng Nanosuit của bạn sẽ giúp bạn xóa một con đường để chiến thắng. Thực hiện một cuộc tấn công lén lút để đánh bại đối thủ của bạn một cách lặng lẽ, hoặc đánh bại kẻ thù bằng một ngọn lửa của lực lượng vũ phu. Không có cách nào sai để cứu thế giới.

Crysis 3
Crysis 3
Crysis 3
Crysis 3
Crysis 3
Crysis 3
Crysis 3
Crysis 3
Crysis 3
Crysis 3

Video Hướng Dẫn (Giới Thiệu)

Facebook Comments