THÔNG TIN GAME

Số phận của thế giới nằm trong tay bạn. Kẻ thù mới và cũ đe dọa hòa bình bạn đã làm việc rất chăm chỉ để đạt được 24 năm trước. Tìm kiếm của bạn cho Alpha Ceph tiếp tục, nhưng lần này bạn cũng sẽ cần phải vạch trần sự thật đằng sau C.E.L.L. tập đoàn. Nó sẽ không được dễ dàng, nhưng Nanosuit của bạn sẽ giúp bạn xóa một con đường để chiến thắng. Thực hiện một cuộc tấn công lén lút để đánh bại đối thủ của bạn một cách lặng lẽ, hoặc đánh bại kẻ thù bằng một ngọn lửa của lực lượng vũ phu. Không có cách nào sai để cứu thế giới.

Crysis 3

Crysis 3

Crysis 3

Crysis 3

Crysis 3

Crysis 3

Crysis 3

Crysis 3

Crysis 3

Crysis 3

CẤU HÌNH

CẤU HÌNH TỐI THIỂU

• Windows Vista, Windows 7 or Windows 8
• DirectX 11 graphics card with 1Gb Video RAM
• Dual core CPU
• 2GB Memory (3GB on Vista)
• Example 1 (Nvidia/Intel):
• Nvidia GTS 450
• Intel Core2 Duo 2.4 Ghz (E6600)
• Example 2 (AMD):
• AMD Radeon HD5770
• AMD Athlon64 X2 2.7 Ghz (5200+)

CẤU HÌNH ĐỀ NGHỊ

Windows Vista, Windows 7 or Windows 8
• DirectX 11 graphics card with 1GB Video RAM
• Quad core GPU
• 4GB Memory
• Example 1 (Nvidia/Intel):
• Nvidia GTX 560
• Intel Core i5-750
• Example 2 (AMD):
• AMD Radeon HD5870
• AMD Phenom II X4 805

Link

LINK FSHARE [Collection]:

https://www.fshare.vn/file/YG3SFGPXBFZF

LINK FSHARE [CRYSIS 3] [Digital Deluxe Edition V1.4] [FULL DLC]:

https://www.fshare.vn/file/8POW86XWHCZR

LINK FSHARE [CRYSIS 2] [MAXIMUM EDITION]:

https://www.fshare.vn/file/P9U9F2SL84K7

Mật khẩu tải game mặc định: batgioistudio.com

HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT

Hướng dẫn cơ bản:

  1. Tải Game
  2. Giải nén file bằng winrar hoặc mở bằng ultraiso đối với file iso
  3. Chạy setup.exe
  4. Coppy crack trong thư mục crack vào thư mục game

Liên hệ hỗ trợ khi có vấn đề ( link die or tutorials instill game ): [email protected] or [email protected]

VIDEO

Mật khẩu giải nén mặc định: batgioistudio.com