THÔNG TIN GAME

Trực tiếp từ coin-op đến máy tính của bạn đi kèm các nhiên liệu ngâm, turbo bắn, hành động arcade 1 đến 4 người chơi của FAST BEAT LOOP RACER GT. Đua bạn bè của bạn trên toàn thế giới khi bạn cạnh tranh trên 48 bài hát đặt ra chống lại các thành phố Tokyo, Osaka, Thượng Hải và Bắc Kinh. Đánh bại nhanh chóng không bao giờ dừng lại với một câu chuyện phong phú và chi tiết, Time Attack cổ điển, Chế độ Mileage hoặc đua xe trực tuyến nhiều người chơi.

FAST BEAT LOOP RACER GT

FAST BEAT LOOP RACER GT

CẤU HÌNH

CẤU HÌNH TỐI THIỂU
 • OS: Windows 7 (64-bit)
 • Processor: Intel Core i5-4210 2.60GHz
 • Memory: 4 GB RAM
 • Graphics: Intel HD4000 with 1GB of VRAM (DirectX 11 graphics card required) or comparable
 • DirectX: Version 11
 • Storage: 6 GB available space
 • Sound Card: Windows compatible sound card
 • Additional Notes: Multiplayer Mode only supports 60 FPS and lower. Network connection may be lost if the drivers you are racing have a poor internet connection.
CẤU HÌNH ĐỀ NGHỊ
 • OS: Windows 10 (64-bit)
 • Processor: Intel Core i7-6700 2.60GHz
 • Memory: 8 GB RAM
 • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 970 or comparable
 • DirectX: Version 11
 • Storage: 6 GB available space
 • Sound Card: Windows compatible sound card
 • Additional Notes: Multiplayer Mode only supports 60 FPS and lower. Network connection may be lost if the drivers you are racing have a poor internet connection.

Link

LINK FSHARE:

https://www.fshare.vn/file/HR6AN5HPSLBJ

Mật khẩu tải game mặc định: batgioistudio.com

HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT

Hướng Dẫn Cơ bản

 1. Tải Game
 2. Giải nén file bằng winrar hoặc mở bằng ultraiso đối với file iso
 3. Chạy setup.exe
 4. Coppy crack trong thư mục crack vào thư mục game
 5. DOWNLOAD NHANH TẠI:  GET LINKS
 6. Đưa link fshare 4share download game vào mục getlink để tăng tốc độ max speed.

VIDEO

Mật khẩu giải nén mặc định: batgioistudio.com