Trực tiếp từ coin-op đến máy tính của bạn đi kèm các nhiên liệu ngâm, turbo bắn, hành động arcade 1 đến 4 người chơi của FAST BEAT LOOP RACER GT. Đua bạn bè của bạn trên toàn thế giới khi bạn cạnh tranh trên 48 bài hát đặt ra chống lại các thành phố Tokyo, Osaka, Thượng Hải và Bắc Kinh. Đánh bại nhanh chóng không bao giờ dừng lại với một câu chuyện phong phú và chi tiết, Time Attack cổ điển, Chế độ Mileage hoặc đua xe trực tuyến nhiều người chơi.

FAST BEAT LOOP RACER GT
FAST BEAT LOOP RACER GT

Video Hướng Dẫn (Giới Thiệu)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here