Mật khẩu giải nén mặc định: batgioistudio.com

GIỚI THIỆU

Grav là một kinh nghiệm hộp cát nơi bạn khám phá vô số các hành tinh, săn sinh vật ngoài hành tinh kỳ lạ, xây dựng và bảo vệ tiền đồn, vũ khí và áo giáp thủ công, và cố gắng để tồn tại đối với người chơi khác trong một môi trường thù địch.

CẤU HÌNH

MINIMUM:

  • OS: 7 64-bit
  • Processor: Intel Core 2 Duo 2 GHz or Equivalent CPU
  • Memory: 8 GB RAM
  • Graphics: GeForce GTX 560 or Radeon HD 7790 or Equivalent card
  • DirectX: Version 9.0c
  • Storage: 5 GB available space
  • Additional Notes: The game is EARLY ACCESS and likes Memory. 4 GB will not work well for larger planets

RECOMMENDED:

  • OS: 7 64-bit
  • Processor: Intel i5 2.5 GHz or Equivalent CPU
  • Memory: 8 GB RAM
  • Graphics: GeForce GTX 760 or Radeon HD 7950 / R9 280 or Equivalent card
  • DirectX: Version 9.0c
  • Storage: 5 GB available space
  • Additional Notes: If you are planning to run a server and a client on the same machine we recommend 12-16 gigs of ram.

TẢI GAME

Link Game: TORRENT 1

HƯỚNG DẪN

 1. Tải game
 2. Chạy GRAV_vx.x.x_setup.exe
 3. Play Game