THÔNG TIN GAME

Là một phần mới của chapter “Highway 17” của Half Life 2, Lost Coast là một màn trình diễn công nghệ giới thiệu hiệu ứng ánh sáng High Dynamic Range dành cho engine Source của Valve.

CẤU HÌNH

CẤU HÌNH TỐI THIỂU

Pentium 4 2.4GHz or AMD 2800+ Processor, 1GB RAM, DirectX 9 level graphics card, Windows XP, Mouse, Keyboard, Internet Connection

CẤU HÌNH ĐỀ NGHỊ

Link

LINK GOOGLE DRIVE:

https://docs.google.com/uc?id=0ByMPMn7VgVbLMndYR0hWUmRhM2c

Mật khẩu tải game mặc định: batgioistudio.com
Mật khẩu giải nén mặc định: batgioistudio.com