House Party [1.0GB]

Chưa phân loại
Mật khẩu giải nén mặc định: batgioistudio.com
House Party [1.0GB]

House Party [1.0GB]

House Party [1.0GB]

House Party [1.0GB]

House Party [1.0GB]

House Party [1.0GB]

House Party [1.0GB]

House Party [1.0GB]

House Party [1.0GB]

House Party [1.0GB]

TRAILER

CẤU HÌNH

MINIMUM:

 • OS: Windows XP SP2+
 • Processor: SSE2 instruction set support.
 • Memory: 4 GB RAM
 • Graphics: DX9 (shader model 3.0) or DX11 with feature level 9.3 capabilities.
 • DirectX: Version 9.0
 • Network: Broadband Internet connection
 • Storage: 3 GB available space

RECOMMENDED:

 • OS: Windows XP SP2+
 • Processor: Intel Core i7 3770 or AMD FX-8350
 • Memory: 8 GB RAM
 • Graphics: Direct X 11 GPU w/ 2GB Memory
 • DirectX: Version 11
 • Network: Broadband Internet connection
 • Storage: 3 GB available space

TẢI GAME

Link Game: FSHARE

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

 1. Tải game
 2. Giải nén file bằng winrar hoặc mở bằng ultraiso đối với file iso
 3. Chạy setup.exe
 4. Coppy crack trong thư mục crack vào thư mục game