Monstrum là một game kinh dị đưa người chơi lên một con tàu hoang ngoài biển khơi, người chơi phải né tránh các cạm bẫy nguy hiểm trên tàu, các hiểm họa từ môi trường và còn phải chạy trốn một sinh vật khát máu luôn chầu chực sẵn trên con tàu này.

Trong Monstrum, bạn sẽ không có cách nào để hạ được con quái vật đó, điều duy nhất bạn có thể là chạy, trốn hoặc dùng mưu mẹo của mình để lừa được nó với mục tiêu thoát khỏi con tàu mà quái này.

Facebook Comments

Comments are closed.