THÔNG TIN GAME

CẤU HÌNH

CẤU HÌNH TỐI THIỂU

OS: Windows 7
Processor: Core 2 Duo or equivalent
Memory: 2 GB RAM
Graphics: Intel HD 4400 or equivalent
Storage: 350 MB available space

CẤU HÌNH ĐỀ NGHỊ

OS: Windows 7 – Windows 8/8.1
Processor: Core i3, i5, i7 or equivalent
Memory: 4 GB RAM
Graphics: Dedicated Gpu – 1 GB+
Storage: 350 MB available space

Link

LINK GG DRIVE:

https://docs.google.com/uc?id=0B2PleW4fQ95XeElDc0g0MnpCOHM

Mật khẩu tải game mặc định: batgioistudio.com

HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT

Hướng Dẫn Cơ bản

  1. Tải Game
  2. Giải nén file bằng winrar hoặc mở bằng ultraiso đối với file iso
  3. Chạy setup.exe
  4. Coppy crack trong thư mục crack vào thư mục game ( tùy vào file game, một số game setup có thể chạy chơi luôn nhé )
  5. DOWNLOAD GAME NHANH TẠI:  GET LINKS
  6. Đưa link [FSHARE] [4SHARE] [MEGA] [GG DRIVE] ( cùng nhiều link khác ) download game vào mục getlink để tăng tốc độ Max Speed.
  7. Kết hợp với cài đặt IDM để tối ưu tốc độ tải Max Speed: Tải IDM

Phát hiện lỗi link, die link vui lòng liên hệ email: [email protected] cá nhân để được update lại.

 

VIDEO

Mật khẩu giải nén mặc định: batgioistudio.com