Prison Architect [1.5GB]

Chưa phân loại
Mật khẩu giải nén mặc định: batgioistudio.com
Prison Architect [1.5GB]

Prison Architect [1.5GB]

Prison Architect sẽ cho bạn tự xây dựng xây dựng và quản lý một nhà tù nghiêm ngặt của chính mình

Prison Architect [1.5GB]

Prison Architect [1.5GB]

Prison Architect [1.5GB]

Prison Architect [1.5GB]

Prison Architect [1.5GB]

Prison Architect [1.5GB]

Prison Architect [1.5GB]

Prison Architect [1.5GB]

Prison Architect [1.5GB]

Prison Architect [1.5GB]

Prison Architect [1.5GB]

Prison Architect [1.5GB]

TRAILER

CẤU HÌNH

OS:XP 
Processor:Intel Core2 Duo 2.4Ghz or Higher / AMD 3Ghz or Higher 
Memory:4 GB RAM 
Graphics:Nvidia 8600 / Radeon equivalent (2009 era) 
Hard Drive:100 MB HD space

TẢI GAME

Link Game: Fshare

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

  1. Tải game
  2. Giải nén file bằng winrar hoặc mở bằng ultraiso đối với file iso
  3. Chạy setup.exe
  4. Coppy crack trong thư mục crack vào thư mục game