THÔNG TIN GAME

Sakura Sakura is a romantic comedy about two overbearing Sakuras and their light-hearted love triangle. Follow the story of Tohru Inaba as he attempts to navigate the complicated see-saw of love.

CẤU HÌNH

CẤU HÌNH TỐI THIỂU
  • OS: Windows 98+
  • Processor: Pentium III 500 MHz or higher
  • Memory: 256 MB RAM
  • Graphics: On-Board GPU
  • Storage: 7 GB available space
CẤU HÌNH ĐỀ NGHỊ

Link

LINK GOOGLE DRIVE:

https://drive.google.com/file/d/1xq6kiodea54BdXwChKeamO0ztMVkyUeq/view

LINK :
Mật khẩu tải game mặc định: batgioistudio.com

HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT

1. Tải Game
2. Giải nén file bằng Winrar hoặc mở bằng Ultraiso đối với file .iso (xem hướng dẫn sử dụng phần mềm Ultraiso TẠI ĐÂY)
3. Chạy file setup.exe hoặc biểu tượng game để cài game
4. Coppy các file Crack trong thư mục Crack vào thư mục game – Ghi đè lên file có sẵn (Tùy trường hợp, nếu có thì làm thêm bước này)
5. Chơi game

Hướng dẫn tải game ở Google Drive khi đã quá giới hạn tải: xem TẠI ĐÂY
Phần mềm MegaDownloader giúp download file ở link MEGA nhanh hơn: Download và cách sử dụng phần mềm

Phát hiện lỗi link hay file game xin vui lòng liên hệ email cá nhân: [email protected] để khắc phục kịp thời. (Nếu hỏi pass giải nén file thì sử dụng: batgioistudio.com hoặc igg-games.com)

Mật khẩu giải nén mặc định: batgioistudio.com