Slime Rancher – Trang trại thú vật

Slime Rancher là câu chuyện của Beatrix LeBeau, một chủ trang trại trẻ tuổi và vô cùng gan dạ. Beatrix cố gắng làm ăn chăm chỉ, tích lũy một số tài sản, và tránh những nguy hiểm liên tục mà khung dệt từ các cán trận tuyết lở của slimes xung quanh đem lại.

 

Comments are closed.