THÔNG TIN GAME

Vào năm 518. Cuộc nổi dậy của những kẻ thù nổi danh, được gọi là Mage Wars, đã bị trừng phạt bởi Crown. Tuy nhiên, đó là chiến thắng của Pyrrhic: Toàn bộ các vùng đã rơi vào tình trạng vô chính phủ, những người tị nạn đi lang thang tìm kiếm nơi trú ẩn, và một bệnh dịch bí ẩn, chết người được gọi là “Bloodburn” đã nảy sinh và đang lan rộng nhanh chóng.

SpellForce 3

SpellForce 3

CẤU HÌNH

CẤU HÌNH TỐI THIỂU

OS: Windows 7, 8, Windows 10 (64 bit)
Processor: Intel Core 2 Duo @ 2Ghz / AMD Athlon 64 X2 equivalent
Memory: 2 GB RAM
Graphics: 1024 MB Direct3D 11 capable video card (GeForce GTX 470 or Radeon HD 5850)
DirectX: Version 11
Storage: 10 GB available space
Sound Card: DirectX compatible Sound card
Additional Notes: These are preliminary system specs that can and will change!

CẤU HÌNH ĐỀ NGHỊ

OS: Windows 7, 8, Windows 10 (64 bit)
Processor: Intel Core 2 Duo @ 2Ghz / AMD Athlon 64 X2 equivalent
Memory: 2 GB RAM
Graphics: 1024 MB Direct3D 11 capable video card (GeForce GTX 470 or Radeon HD 5850)
DirectX: Version 11
Storage: 10 GB available space
Sound Card: DirectX compatible Sound card
Additional Notes: These are preliminary system specs that can and will change!

Link

LINK FSHARE:

https://www.fshare.vn/file/8886XU63NO8T

Mật khẩu tải game mặc định: batgioistudio.com

HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT

Hướng Dẫn Cơ bản

  1. Tải Game
  2. Giải nén file bằng winrar hoặc mở bằng ultraiso đối với file iso
  3. Chạy setup.exe
  4. Coppy crack trong thư mục crack vào thư mục game
  5. DOWNLOAD NHANH TẠI:  GET LINKS
  6. Đưa link fshare 4share download game vào mục getlink để tăng tốc độ max speed.

VIDEO

Mật khẩu giải nén mặc định: batgioistudio.com