Styx: Master of Shadows [5.7GB]

Chưa phân loại
Mật khẩu giải nén mặc định: batgioistudio.com
Styx: Master of Shadows [5.7GB]

Styx: Master of Shadows [5.7GB]

Styx: Master of Shadows game sẽ cho bạn xâm nhập vào một nơi đen tối đầy bị ẩn game kết hợp cả yếu tố RPG và stealth. Bạn sẽ được ẩn nấp, trộm và ám sát theo cách của bạn thông qua Stys. Một con golbin đã sống tới 2 thế kỉ.

Styx: Master of Shadows [5.7GB]

Styx: Master of Shadows [5.7GB]

Styx: Master of Shadows [5.7GB]

Styx: Master of Shadows [5.7GB]

Styx: Master of Shadows [5.7GB]

Styx: Master of Shadows [5.7GB]

Styx: Master of Shadows [5.7GB]

Styx: Master of Shadows [5.7GB]

TRAILER

CẤU HÌNH

  • OS: WINDOWS VISTA SP2/WINDOWS 7/WINDOWS 8
  • Processor: AMD/INTEL DUAL-CORE 2.4 GHZ
  • Memory: 3072 MB RAM
  • Graphics: 1024 MB 100% DIRECTX 9 AND SHADERS 4.0 COMPATIBLE AMD RADEON HD 5850/NVIDIA GEFORCE GTX 560 OR HIGHER
  • Hard Drive: 8 GB available space

TẢI GAME

Link Game: FSHARE

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

  1. Tải game
  2. Giải nén file bằng winrar hoặc mở bằng ultraiso đối với file iso
  3. Chạy setup.exe
  4. Coppy crack trong thư mục crack vào thư mục game