The Ditzy Demons Are in Love With Me

THÔNG TIN GAME

Ren’s virginity is in danger as he is suddenly pushed into the school’s special girl’s dormitory full of useless demons. Assigned as an assistant to watch over them, his happy and troublesome days as a teacher for these cute but incompetent demons has begun.

CẤU HÌNH

CẤU HÌNH TỐI THIỂU
  • OS: Microsoft Windows Vista/7/8 (32 bit or 64 bit)
  • Processor: 1.8 GHz Pentium 4
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: 1280 x 720
  • DirectX: Version 9.0c
  • Storage: 6 GB available space
CẤU HÌNH ĐỀ NGHỊ

Link

LINK PART 1 (GOOGLE DRIVE):

https://drive.google.com/file/d/1T87dfehgJX8okuCTp_sCzD9SwYSuPIaA/view

LINK PART 2 (GOOGLE DRIVE):

https://drive.google.com/file/d/19MblFYMqOJlZo1fE6m26SG77AFLM4N84/view

LINK PART 1 (MEGA):

https://mega.nz/#!hwsFxIQJ!BMDmQR2z_ygIA7JSrvHRTvK88g89XCpvATA2mM5oBGA

LINK PART 2 (MEGA):

https://mega.nz/#!FwlVwIQb!8nHCxj92XF-jJwIlYMvtZUvqRiy8_NSKua5dQoqsmhU

LINK :
Mật khẩu tải game mặc định: batgioistudio.com

HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT

1. Tải Game
2. Giải nén file bằng Winrar hoặc mở bằng Ultraiso đối với file .iso (xem hướng dẫn sử dụng phần mềm Ultraiso TẠI ĐÂY)
3. Chạy file setup.exe hoặc biểu tượng game để cài game
4. Coppy các file Crack trong thư mục Crack vào thư mục game – Ghi đè lên file có sẵn (Tùy trường hợp, nếu có thì làm thêm bước này)
5. Chơi game

Hướng dẫn tải game ở Google Drive khi đã quá giới hạn tải: xem TẠI ĐÂY
Phần mềm MegaDownloader giúp download file ở link MEGA nhanh hơn: Download và cách sử dụng phần mềm

Phát hiện lỗi link hay file game xin vui lòng liên hệ email cá nhân: [email protected] để khắc phục kịp thời. (Nếu hỏi pass giải nén file thì sử dụng: batgioistudio.com hoặc igg-games.com)

Mật khẩu giải nén mặc định: batgioistudio.com