The MISSING: J.J. Macfield and the Island of Memories

THÔNG TIN GAME

J.J. scours Memoria Island to find her best friend, who has gone missing during a camping trip. In order to save her best friend, she puts her own body and life on the line, reviving infinitely, as she presses forward. Why did she go missing? What is going on in this world?

CẤU HÌNH

CẤU HÌNH TỐI THIỂU
 • Requires a 64-bit processor and operating system
 • OS: Windows 7 / 8.1 / 10 (64-bit OS)
 • Processor: Intel Core i-5 @ 2.4GHz
 • Memory: 4 GB RAM
 • Graphics: Intel HD Graphics 520
 • DirectX: Version 11
 • Storage: 6 GB available space
 • Sound Card: Realtek High Definition Audio Device
CẤU HÌNH ĐỀ NGHỊ
 • Requires a 64-bit processor and operating system
 • OS: Windows 10 (64-bit OS)
 • Processor: Intel Core i-7 @ 3.4GHz
 • Memory: 8 GB RAM
 • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1070
 • DirectX: Version 11
 • Storage: 6 GB available space
 • Sound Card: Realtek High Definition Audio Device

Link

LINK GOOGLE DRIVE:

https://drive.google.com/file/d/1TMhKyjakjYSbdW-1DGIisuvW0BQL3FaP/view

LINK MEGA:

https://mega.nz/#!qGYDhKjT!bOSgUyodZA1z2jIHMfvoZjq01M4ex086uN-3PS2-yIo

LINK :
Mật khẩu tải game mặc định: batgioistudio.com

HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT

1. Tải Game
2. Giải nén file bằng Winrar hoặc mở bằng Ultraiso đối với file .iso (xem hướng dẫn sử dụng phần mềm Ultraiso TẠI ĐÂY)
3. Chạy file setup.exe hoặc biểu tượng game để cài game
4. Coppy các file Crack trong thư mục Crack vào thư mục game – Ghi đè lên file có sẵn (Tùy trường hợp, nếu có thì làm thêm bước này)
5. Chơi game

Hướng dẫn tải game ở Google Drive khi đã quá giới hạn tải: xem TẠI ĐÂY
Phần mềm MegaDownloader giúp download file ở link MEGA nhanh hơn: Download và cách sử dụng phần mềm

Phát hiện lỗi link hay file game xin vui lòng liên hệ email cá nhân: [email protected] để khắc phục kịp thời. (Nếu hỏi pass giải nén file thì sử dụng: batgioistudio.com hoặc igg-games.com)

Mật khẩu giải nén mặc định: batgioistudio.com