THÔNG TIN GAME

Your Diary is a visual novel game that explores the seven ways people experience happiness in the stories of its seven heroines.
・Yua: being useful to someone
・Sayuki: being needed by someone
・Yuuhi: being loved by someone
・Kanade: being praised by someone
・Kaho: falling in love with someone
・Natsuki: having a romance with someone
・Hotori: trusting someone

Depending on the player’s choices, the heroines’ affection levels will change, and on a certain day their stories will diverge…
What kind of happiness will you pursue?

CẤU HÌNH

CẤU HÌNH TỐI THIỂU
 • OS: Windows XP / Vista / 7 (Does not support XP x64 Edition)
 • Processor: Pentium3 1.0GHz
 • Memory: 1 GB RAM
 • Graphics: 1280×720
 • DirectX: Version 9.0
 • Storage: 4 GB available space
 • Sound Card:
CẤU HÌNH ĐỀ NGHỊ
 • OS: Windows Vista / 7 / 8
 • Processor: Pentium4 2.0
 • Memory: 2 MB RAM
 • Graphics:
 • DirectX: Version 9.0
 • Storage: 8 MB available space
 • Sound Card:

Link

LINK GOOGLE DRIVE:

https://drive.google.com/file/d/1n1u7_pOjJpyIlDVTsyj8mMkNtGY2tTm-/view

LINK MEGA:

https://mega.nz/#!P2pQkYoS!hcPRGnLrk1EryGCVV8fcDbdIKfKmv2drLzOF0tNFVjo

LINK :
Mật khẩu tải game mặc định: batgioistudio.com

HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT

1. Tải Game
2. Giải nén file bằng Winrar hoặc mở bằng Ultraiso đối với file .iso (xem hướng dẫn sử dụng phần mềm Ultraiso TẠI ĐÂY)
3. Chạy file setup.exe hoặc biểu tượng game để cài game
4. Coppy các file Crack trong thư mục Crack vào thư mục game – Ghi đè lên file có sẵn (Tùy trường hợp, nếu có thì làm thêm bước này)
5. Chơi game

Hướng dẫn tải game ở Google Drive khi đã quá giới hạn tải: xem TẠI ĐÂY
Phần mềm MegaDownloader giúp download file ở link MEGA nhanh hơn: Download và cách sử dụng phần mềm

Phát hiện lỗi link hay file game xin vui lòng liên hệ email cá nhân: [email protected] để khắc phục kịp thời.

Mật khẩu giải nén mặc định: batgioistudio.com